EkologiaPraktyczne rozwiązania

Gospodarstwa rolne napędzane kogeneracją

Gospodarstwa rolne napędzane kogeneracją

Analizując rolę odpowiedzialnego i zrównoważonego rolnictwa nie sposób pominąć kwestii energooszczędności. Produkcja rolna na dużą skalę to olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, a także duża inwestycja. Koszty piętrzą się na każdym kroku, dlatego warto postarać się o obniżenie ich tam, gdzie jest to możliwe. Inwestując w wysokowydajne układy kogeneracyjne marki Caterpillar oferowane przez Enerię (szczegóły na stronie – https://eneria.pl/oferta/kogeneracja/) można znacząco zmniejszyć koszty własne prowadzenia biznesu, a jednocześnie mieć wydatny wpływ na poprawę jakości powietrza w okolicy. To także efekt globalny – propagowanie prawidłowych postaw w społeczności lokalnej. Na czym polega inwestycja w układy kogeneracyjne? Dlaczego skojarzona produkcja prądu i ciepła jest tak opłacalna? Wynika to bezpośrednio z charakteru procesu kogeneracji – produkcja dwóch rodzajów energii z wykorzystaniem jednego paliwa. W przypadku silników Caterpillar mowa jest o gazie ziemnym, biogazie, syngazie oraz innych podtypach dostępnych na rynku.

Kogeneracja w rolnictwie – sposób na obniżenie kosztów działalności

W przypadku produkcji rolnej kogeneracja wpływa korzystnie na jakość. CHP, z angielskiego Combined Heat and Power wychodzi naprzeciw naturalnym procesom zachodzącym w środowisku. Wykorzystywanie gazu do produkcji prądu i ciepła jest idealnym odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań, jakie występują w przypadku wielkopowierzchniowych szklarni. Wysokowydajne układy kogeneracyjne Caterpillar sterowane są z poziomu inteligentnego oprogramowania, które w odpowiednim momencie dobiera odpowiednią moc i temperaturę. Wszystko w oparciu o intuicyjnie wprowadzane wytyczne. Opieka Enerii nie kończy się na wykonaniu układu. To także bieżący serwis urządzeń i konsultacja. Wcześniej specjaliści firmy przeprowadzą stosowne obliczenia, które służą wykonaniu precyzyjnego projektu zakładającego potrzeby i oczekiwania inwestora. Dzięki olbrzymiej wiedzy i doświadczeniu, fachowcy potrafią wyjątkowo trafnie określić potrzeby i cele firmy. Gospodarstwa rolne to wyjątkowo dobre miejsce na implementację rozwiązań kogeneracyjnych. Dzięki nim można z chirurgiczną precyzją określić i odtworzyć idealne warunki wzrostu dla wielu roślin. Bez kogeneracji koszty takiej produkcji byłyby po prostu bardzo wysokie lub produkcja byłaby wyłącznie sezonowa. Kogeneracja to tylko jedna z propozycji znajdujących się w całej ofercie elektroenergetycznej Enerii. Szczegóły można poznać na stronie https://eneria.pl/.