EkologiaZanieczyszczenie środowiska

Jak zanieczyszczenie środowiska wpływa na twój organizm?

Jak zanieczyszczenie środowiska wpływa na twój organizm?

Duży problem

To żadna tajemnica, że istnieje związek między naszym zdrowiem a dewastacją świata przyrody, polegającą na nieracjonalnym użyciu tworzyw sztucznych i środków chemicznych. Problemem nie jest samo ich występowanie, lecz fakt, że nasze organizmy nie zdążyły przystosować się do nagle wprowadzonych zmian. W rezultacie ludzkość rozwiązuje jedne problemy, generując kolejne, za które nieraz przychodzi zapłacić nam zdrowiem. Dowiedz się, jakie są najpopularniejsze rodzaje skażeń i poznaj sposoby na częściowe poradzenie sobie z problemami generowanymi przez nie.

Tworzenie wydajnej i ekologicznej gospodarki o obiegu zamkniętym

Skażenie powietrza

Nie tylko spaliny i inne pochodne ludzkich przedsięwzięć, lecz także naturalne substancje obecne w powietrzu np. na skutek pożaru czy parowania związków chemicznych z mórz i oceanów, zanieczyszczają powietrze, którym oddychamy. Organizmy między sobą różnią się mniejszą lub większą wrażliwością na zanieczyszczenie powietrza. Objawami wysokiej wrażliwości na skażenie powietrza są przewlekłe nieżyty dróg oddechowych, wzmożone wytwarzanie śluzu, odruchy kaszlowe, stany astmatyczne, rozedma, a nawet nowotwór.
Jak chronić się przed negatywnymi konsekwencjami skażonego powietrza?
Problem smogu jest problemem całego społeczeństwa. Możesz przyczynić się do zmniejszenia jego produkcji, okresowo rezygnując z samochodu lub zmieniając go na pojazd elektryczny. Jeżeli mieszkasz w dużym mieście, gdzie skażenie smogiem jest większe, zaopatrz się w dobrej jakości maskę antysmogową na okres grzewczy. Szczególną uwagę zwróć na samopoczucie dzieci i osób starszych w twoim otoczeniu, jako grupy najbardziej wrażliwej na zanieczyszczenia pochodzące z powietrza.

Skażenie wody i gleby

Działalność ludzka spowodowała nieodwracalne zmiany w środowisku wodnym i w glebie, co przekłada się na skażenie żywności. Zanieczyszczenie wód wiąże się przede wszystkim z obecnością ścieków przemysłowych i komunalnych, natomiast zanieczyszczenie gleby wywołane jest głównie szkodliwymi substancjami, które na nią opadają. Do najcięższych zanieczyszczeń chemicznych należą skażenie ołowiem, rtęcią i kadmem, które przyczyniają się do powstania alergii, nadciśnienia i wielkiej liczby nowotworów.
Jak chronić się przed negatywnymi konsekwencjami skażonej wody i gleby?
Jako konsument wybieraj produkty przyjazne dla środowiska, pochodzące z zaufanych źródeł i upraw ekologicznych. Jeśli nie masz dostępu do tego rodzaju produktów, zamiast surowych warzyw i owoców wybieraj fermentację, w której duża część zanieczyszczeń zostanie zneutralizowana przez namnażające się, dobroczynne drobnoustroje.